ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

H ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ  έχει αναπτύξει ένα Δίκτυο Πιστοποιημένων Δομών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής .

Σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς δημιουργήθηκε ο Φάκελος για την ένταξή τους στις προτεινόμενες Δομές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ταυτόχρονα Μέσω των Εκπαιδευτικών της Προγραμμάτων Διαθέτει Δίκτυο Εκπαιδευμένων Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων οι οποίοι αποτελούν επίσημους συνεργάτες

 

ΑΘΗΝΑ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ