ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

H ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ  έχει αναπτύξει ένα Δίκτυο Πιστοποιημένων Δομών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

Σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς δημιουργήθηκε ο Φάκελος για την ένταξή τους στις προτεινόμενες Δομές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ